Старосамбірська

районна державна адміністрація

Капітальні інвестиції за 2013 рік

 

 

Капітальні інвестиції у Старосамбірському районі

за січень-грудень 2013 року

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

 

 

 

 

Освоєно (використано) за січень-грудень 2013 р, тис. грн.

У % до загального обсягу

Капітальні інвестиції усього

21044

100

Інвестиції у матеріальні активи

21022

99,9

з них:

 

 

житлові будівлі

18481

87,8

нежитлові будівлі

320

1,5

інженерні споруди

5

0

машини, обладнання та інвентар

1353

6,4

транспортні засоби

54

0,3

земля

432

2,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

 

 

інші матеріальні активи

377

1,8

Інвестиції у нематеріальні активи

22

0,1

 

 

 

Капітальні інвестиції

за джерелами фінансування

 

 

 

 

Освоєно (використано) за січень-грудень 2013 р., тис. грн.

У % до підсумку

Всього

21044

100

у тому числі за рахунок:

 

 

коштів державного бюджету

 

 

коштів місцевих бюджетів

351

1,7

власних коштів підприємств та організацій

3632

17,3

кредитів банків та інших позик

 

 

коштів іноземних інвесторів

 

 

коштів населення на будівництво власних квартир

 

 

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

17007

80,8

інших джерел фінансування

54

0,3

 

 

 

Капітальні інвестиції

за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

 

за січень-грудень 2013 р.

 

тис. грн.

У % до підсумку

Всього

21044

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

540

2,6

Промисловість

199

0,9

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

40

0,2

переробна промисловість

159

0,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря

 

 

Водопостачання; Каналізація, поводження з відходами

 

 

Будівництво

18481

87,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів

885

4,2

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

 

 

Тимчасове розміщення та організація харчування

 

 

Інформація та телекомунікації

158

0,8

Фінансова та страхова діяльність

 

 

Операції з нерухомим майном

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного управління

 

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

405

1,9

Освіта

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

376

1,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

 

 

Надання інших видів послуг

 

 

 

 

 

 

Станом на 31.12. 2013 року на ремонт комунальних доріг (в тис. грн):

 

передбачено

надійшло

профінансовано казначейством (касові видатки)

непрофінан-совано казначейстовом

субвенція

з державного бюджету

1896,7

1360,480

324,346

765,203

субвенція

з державного бюджету

для обласного бюджету

1768,5

1641,177

238,461

1255,970

Разом

3665,226

3001,657

562,807

2021,173

 

 

30.12.2013 року введено в експлуатацію та проведено урочисте запалення факелу підвідного газопроводу в с.Максимівка.

Введено в дію після проведених капітального ремонту ФАПи в селах П'ятниця (11.10.2013р.) та Соснівка (31.12.2013р.).

Проведено реконструкцію вуличного освітлення в селах Стрільбичі та Нове Місто.