Старосамбірська

районна державна адміністрація

Капітальні інвестиції у Старосамбірському районі за січень - вересень 2011 р.

Капітальні інвестиції у Старосамбірському районі за січень - вересень 2011 р.   


 

Капітальні інвестиції у Старосамбірському районі

за січень-вересень 2011 року

Основні показники (без урахування ПДВ)

 

 

 

 

 

Освоєно за січень-вересень 2011 р., тис. грн.

У % до січня-вересня 2010 р.

У % до загального обсягу в області

Капітальні інвестиції

77308

х

1,1

Інвестиції в основний капітал

37495

120,9

0,6

з них:

 

 

 

у житлове будівництво

2715

19,9

0,3

 

 

 

Інвестиції в основний капітал

за джерелами фінансування (без урахування ПДВ)

 

 

 

 

Освоєно за січень-вересень 2011 р., тис. грн.

У % до підсумку

Всього

37495

100

у тому числі за рахунок:

 

 

коштів державного бюджету

 

 

коштів місцевих бюджетів

98

0,3

власних коштів підприємств та організацій

7625

20,3

кредитів банків та інших позик

23773

63,4

коштів іноземних інвесторів

1284

3,4

коштів інвестиційних фондів

 

 

коштів населення на будівництво власних квартир

 

 

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

2715

7,2

інших джерел фінансування

2000

5,3

 

 

 

Інвестиції в основний капітал

за видами економічної діяльності (з урахуванням ПДВ)

 

 

 

 

 

Освоєно інвестицій в основний капітал

 

за січень-вересень 2011 р.

 

тис.грн.

у %до

 

 

Січня-вересня 2010 р.

підсумку

Всього

43186

120,9

100

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

28576

3843,5

66,2

Рибальство, рибництво

 

 

 

Промисловість

7320

63,5

16,9

добувна промисловість

6524

59,2

15,1

переробна промисловість

135

26,3

0,3

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

661

1255,5

1,5

Будівництво

9

62,2

0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1874

137,9

4,3

Діяльність готелів та ресторанів

500

 

1,2

Діяльність транспорту та зв'язку

1581

60,9

3,7

діяльність транспорту

1540

60

3,6

діяльність пошти та зв'язку

41

127,5

0,1

Фінансова діяльність

141

211,1

0,3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3086

22,3

7,1

Державне управління

 

 

 

Освіта

99

34,1

0,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

 

 

 

Надання комунальних та інших послуг; діяльність у сфері культури та спорту