Старосамбірська

районна державна адміністрація

Капітальні інвестиції Старосамбірщини

Інвестиції в основний капітал 
за видами економічної діяльності
з урахуванням пдв   
 Освоєно інвестицій в основний капітал 
 за січень-червень 2010 р.
 тис.грн.у %до 
 Січня-червня 2009 р.підсумку
Всього25667191,5100,0
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство579125,02,3
Рибальство, рибництво   
Промисловість870480,933,9
добувна промисловість 8340116,232,5
переробна промисловість3421528,21,3
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води220,60,1
Будівництво12137,60,0
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових ввиробів та предметів особистого вжитку988596,03,8
Діяльність готелів та ресторанів   
Діяльність транспорту та зв'язку 76043,23,0
діяльність транспорту74943,52,9
діяльність пошти та зв'язку1129,40,0
Фінансова діяльність181651,40,1
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям11367 44,3
Державне управління   
Освіта1031,60,0
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги1229707,44,8
Надання комунальних та інших послуг; діяльність у сфері культури та спорту2000 7,8
 

Детальніше: Капітальні інвестиції...