Старосамбірська

районна державна адміністрація

Місцеві дозвільні органи та види дозволів

Місцеві дозвільні органи та види дозволів

 

Державний пожежний нагляд

Декларація

відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

- декларація про відповідність вимогам законодавства з питань пожежної безпеки у 2-ох примірниках (подається не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності підприємства)

- завірену в установленому порядку копі свідоцтва про власність або копію договору оренди.

У випадку, коли новостворені підприємства належать до категорії пожежонебезпечних об’єктів

- копія договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами

підстави для відмови у наданні документа дозвільного характеру:

надання суб’єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (ч. 3 ст. 164 КУпАП

декларація видається безоплатно протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви в місцевий дозвільний орган

Дозвіл на початок роботи підприємств та оренду приміщень

перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

заява керівнику органу держпожнагляду;

- експертний висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення органу держпожнагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи) (далі-експертиза);

- завірену в установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди.

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки крім зазначених у пункті 9 даного регламенту:

- договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди;

- план заходів щодо усунення виявлених порушень з конкретними термінами їх виконання.

підстави для відмови у наданні документа дозвільного характеру:

у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей

дозвіл видається безоплатно протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви в місцевий дозвільний орган

Відділ  регіонального розвитку, містобудування та архітектури

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для будівництва та реконструкції із зміною цільового та функціонального призначення об’єкта містобудування

перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності ( користування) земельною ділянкою.

2.Ситуаційний план( схема)щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі)

3.Топографічне знімання (М 1:500,М 1:2000), виконане ліцензованою організацією, яке відображає існуючу ситуацію ( термін придатності якого 2 роки) з нанесеними червоними лініями та завіреною наявністю інженерних мереж відповідними службами.

4. Проектна пропозиція намірів забудови (схема генплану забудови забудови ділянки, плани, фасади М1: 100, розроблені проектною ліцензованою організацією).

5. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності)

6.черговий кадастровий план ( витяг із земельного кадастру-за умови відсутності містобудівного кадастру).

7. Фото фіксація земельної ділянки ( з оточенням)

8. Викопіювання з містобудівної документації (схема планування території району, генеральний план населеного пункту ( у разі наявності)

9. містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками проектованого об’єкту будівництва зі схемою генерального плану забудови земельної ділянки в цифровому вигляді на електронному носії з прив’язкою до місцевої системи координат контурів земельної ділянки проектованих об’єктів, вулиць, інженерних мереж та з роздруківкою їх координат, виконаною ліцензованою геодезичною організацією.

10. Висновки про геолого- і гідрогеологічні умови земельної ділянки для ведення будівництва, виконані ліцензованою виконані ліцензованою організацією з урахуванням нормативних документів на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами (райони із сейсмічністю 6 балів)

11. Висновок управління охорони історичного середовища щодо можливості та умов здійснення містобудівних, архітектурних перетворень на території історичного ареалу населеного пункту.

12. Технічні умови на інженерне забезпечення об’єкта ( за наявності).

підстави для відмови у наданні документа дозвільного характеру:

у разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні

дозвіл видається безоплатно протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви в місцевий дозвільний орган

Одержання дозволу на розроблення детального плану забудови території, плану зонування території

перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності ( користування) земельною ділянкою.

2.Ситуаційний план( схема)щодо місцезнаходження земельної ділянки ( у довільній формі)

3.Топографічне знімання ( М 1:500,М 1:2000), виконане ліцензованою організацією, яке відображає існуючу ситуацію ( термін придатності якого 2 роки) з нанесеними червоними лініями та завіреною наявністю інженерних мереж відповідними службами.

4. Проектна пропозиція намірів забудови ( схема генплану забудови забудови ділянки, плани, фасади М1: 100, розроблені проектною ліцензованою організацією).

5. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру ( у разі наявності)

6.черговий кадастровий план ( витяг із земельного кадастру-за умови відсутності містобудівного кадастру).

7. Фото фіксація земельної ділянки ( з оточенням)

8. Викопіювання з містобудівної документації ( схема планування території району, генеральний план населеного пункту ( у разі наявності)

9. Висновки про геолого- і гідрогеологічні умови земельної ділянки для ведення будівництва, виконані ліцензованою виконані ліцензованою організацією з урахуванням нормативних документів на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами (райони із сейсмічністю 6 балів)

підстави для відмови у наданні документа дозвільного характеру:

у разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні

дозвіл видається безоплатно протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви в місцевий дозвільний орган

Порядок отримання висновку про погодження архітектурно-планувальної частини проектної документації на будівництво/реконструкцію об’єктів містобудування

перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява на ім’я керівника відділу регіонального розвитку,містобудування та архітектури .

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3. Копія дозволу на проектування, завірена підписом та печаткою заявника (рішення виконавчого комітету відповідної ради (за межами населеного пункту-райдержадміністрації) про затвердження містобудівного обгрунтування, історико-містобудівного обгрунтування (для розміщення об’єкта в межах історичного ареалу) та містобудівних умов і обмежень, з містобудівними умовами і обмеженнями.

5. Архітектурно-планувальне завдання, якщо воно отримане до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 489 “Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування“.

6. Засвідчена нотаріально копія документа, що засвідчує право власності заявника на об’єкт нерухомості – свідоцтво про право власності, витяг з реєстру про право власності та копії правовстановлюючих документів (договір купівлі-продажу, договір дарування або міни, свідоцтво на спадщину).

7. Завірена підписом та печаткою заявника копія технічного паспорта на будівлю (споруду).

8. Засвідчена нотаріально копія документа, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою (Державний акт на право постійного користування землею, Державний акт на право власності, договір оренди землі, договір тимчасового користування, у тому числі на умовах оренди).

9. Копії, завірені підписом та печаткою заявника, технічних умов на інженерне забезпечення об’єкта (технічні умови газопостачання, технічні умови водопостачання (відведення), технічні умови електропостачання, інші), проектів на виконання технічних умов, погоджених з інженерними службами у встановленому порядку, зведеного плану інженерних мереж (при необхідності, згідно з вимогами технічних умов).

10. Копії висновків щодо погодження робочого проекту, завірені підписом та печаткою заявника, санітарно-епідеміологічної станції відповідного району, районного відділу головного управління МНС України в Львівській області, при необхідності – Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області, Держінспекції з енергозбереження, ЗЕТЦ ННД Інституту промислової безпеки та охорони праці, управління охорони історичного середовища (у разі розміщення об’єкта у межах історичного ареалу).

11. Згода співвласників будівлі, земельної ділянки, квартири щодо проектованого будівництва (реконструкції), завірена організацією, що обслуговує житловий фонд.

12. Технічні висновки за результатами дослідження несучих конструкцій будинку (при реконструкції).

13. Проектна документація у повному об’ємі з техніко-економічними показниками, паспортом кольорового опорядження фасадів (3 примірники), розроблена ліцензійною проектною організацією з фотофіксацією об’єкта (станом на момент погодження проекту).

14. Топографічне знімання М 1:500, виконане ліцензійною організацією, яке відображає існуючу ситуацію (термін придатності 2 роки), і здане у відділ архітектури та містобудування у встановленому порядку з нанесеними червоними лініями та завіреною наявністю інженерних мереж.

15. Копія комплексного висновку філії державного підприємства “Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Державної будівельної експертизи у Львівській області “Львівдержбудекспертиза“, завірена підписом та печаткою заявника

16. Висновки про геолого- і гідрогеологічні умови земельної ділянки для ведення будівництва, виконані ліцензованою виконані ліцензованою організацією з урахуванням нормативних документів на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами (райони із сейсмічністю 6 балів)

17. завдання на проектування.

підстави для відмови у наданні документа дозвільного характеру:

1).Неподання документів, необхідних для видачі висновку;

2).Невідповідність поданих документів вимогам законодавства

3).Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах

дозвіл видається безоплатно протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви в місцевий дозвільний орган

Надання висновків про наявність обмежень щодо користування земельною ділянкою для обслуговування споруд при виготовленні технічної документацію оформлення землекористування

перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

.заяву на імя начальника відділу до якої додається:

а) викопіюванняз планово- картографічного матеріалу(з погодженням голови сільської ради);

б)установчі документи:

для юридичних осіб – копія свідоцтва про державну реєстрацію, копію статуту, копія. Довідки ЄДРПОУ;

в) копію рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (розпорядження голови РДА, рішення сільської селищної ради);

г) проект відведення земельної ділянки

підстави для відмови у наданні документа дозвільного характеру:

- у разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні

дозвіл видається безоплатно протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви в місцевий дозвільний орган

Управління ветеринарної медицини

 Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів)

З      переробки неїстівних продуктів тваринного походження

З      виробництва та обігу ветеринарних препаратів

З      виробництва, змішування та приготування кормових добавок і кормів

перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.Заява

2Інформацію про наявність кваліфікованого персоналу, технологічногообдаднання, перелік товарів, що виготовляються чи реалізуються, за підписом заявника

3.Проектні вимоги та вимоги щодо будівництва тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

підстави для відмови у наданні документа дозвільного характеру:

Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей

Негативний висновок за результатами проведених експертиз.

Експлуатаційний дозвіл видається безоплатно на протязі 10ти робочих днів з для надходження заяви в місцевий дозвільний орган

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів),які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агро – продовольчих ринків

перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.Заява

2.копію сертифіката відповідності збудованого обєкта проектній документації, вимогам держ. Стандартів, будівельних норм та правил, копію акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта

3. перелек харчових продуктів, що переробляються

4. протокол досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

підстави для відмови у наданні документа дозвільного характеру:

Зареєстровані протягом 6 –ти місяців випадки харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій, причиною якого були харчові продукти,

Зареєстровані факти виявлення небезпечної до споживання продукції, виробленої на потужності, заявленій для видачі експлуатаційного дозволу,

Відмова оператора потужності у проведенні інспекції, невиконання ним приписів,розпоряджень

Запровадження карантинних обмежень та карантину у зв’язку з виникненням інфекційних захворювань,

Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей

Негативний висновок за результатами проведених експертиз.

Експлуатаційний дозвіл видається платно на протязі 30ти робочих днів з дня надходження заяви в місцевий дозвільний орган

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.Заява

2.Довідку про готовність до проведення заходу.

підстави для відмови у наданні документа дозвільного характеру:

Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів,необхідних для одержання документу дозвільного характеру,

Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей

Негативний висновок за результатами проведених експертиз

Експлуатаційний дозвіл видається безоплатно на протязі 30-ти робочих днів з дня надходження заяви в місцевий дозвільний орган

                           Управління Держсанепідслужби

Висновок держсанепідекспертизи на об’якти поводження з відходами .

перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.Заява встановленого взірця  на ім’я відокремленого структурного  підрозділу Головного управління Держсанепідслужби   у Львівській обл. та н ім’я голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України (однакові за змістом).

2.  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3.Копія паспорта місць  видалення відходів (при зберіганні 2 років).

4. Копія паспортів відходів і Відомості про склад  і властивості відходів ,що утворюються , а також  ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища  та здоров‘я  людини.

5. Копія  реєстрової картки  об’єктів утворення ,. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 оброблення та утилізації відходів.

6. Наказ про призначення  відповідальних осіб у  сфері поводження з відходами.

7. Дозвіл на експлуатацію об’єкта  поводження з небезпечними відходами  на відповідній території , виданий  органом місцевого самоврядування (рішення , розпорядження)

 

8.Копії договорів (контрактів) на передачу відходів іншим суб’єктам  господарювання.

9. Копія  інструкції стосовно ,збирання ,тимчасового розміщення ,видалення і способу знешкодження відходів.

10. Копія акта обстеження ( інспектування )  об’єкта щодо дотримання вимог  санітарного  законодавства, складеного  фахівцями Головного управління Держсанепідслужби  у Львівській області ( або його відокремленого структурного підрозділу) для потреб державної санітарно-епідемологічної експертизи з метою отримання заявником  ДДХ.

11.Копія звіта  про результати робіт для потреб державної  санітарно- епідеміологічної експертизи або протоколів інструментальних замірів та або лабораторних досліджень в зоні впливу об’єкта поводження з відходами  в залежності  від специфіки та виду господарської діяльності  проведених для  потреб державної санітарно- епідеміологічної експертизи з  метою отримання  заявником ДДХ.

Експлуатаційний дозвіл  на діяльність  операторів     потужностей  (об’єктів)  з виробництва  або обігу  ( реалізації) харчових  продуктів,підконтрольних санітарній службі.

перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1.Заява .

2.Копія документа , який підтверджує  прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

3. Перелік харчових продуктів , що виробляються, переробляються або  реалізуються , за підписом заявника.

4. Протоколи досліджень харчових продуктів , проведених  акредитованими (атестованими) лабораторіями.

Дозвіл  на  викиди  забруднюючих  речовин в атмосферне  повітря  стаціонарними джерелами.

1.Заява встановленого взірця  на ім’я відокремленого структурного  підрозділу Головного управління Держсанепідслужби   у Львівській обл. та н ім’я голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України (однакові за змістом).

2. Документи у яких обґрунтовуються    обсяги викидів забруднюючих  речовин  по 1-му примірнику  у друкованому та електроному  варіантах  у формі doc.

3.Копія акта обстеження  (інспектування) об’єкта отримання  ДДХ ,складеного  спеціальними Держсанепідслужби у Львівській обл..  для потреб державної  санітарно- епідеміологічної  експертизи з метою отримання  заявником ДДХ.

4. Копія звіта про результати робіт для потреб державної санітарно- епідеміологічної  експертизи або протоколів  лабораторних досліджень  проб повітря населених місць  на межі  нормативної  санітарно-захисної зони  для  підприємств або на межі зони  вливу  викидів  для котелень  проведених для потреб державної  санітарно-епідемологічної експертизи з метою  отримання заявником  ДДХ відібраних у контрольних точках  і досліджених  за показниками  речовинами  визначеними  держсанепідслужбою  виконаних  установами  організаціями  лабораторіями  що можуть  залучатися до проведення державної  санітарно- епідеміологічної  експертизи згідно тпереліку встановленого  оловним  санітарним лікарем України.

text-align: justify;