Старосамбірська

районна державна адміністрація

Зразок заяви для отримання дозвільних документів

 

 

Зразок заяви для отримання документа дозвільного характеру

 

 

______________________________

 

______________________________

 

Керівнику дозвільного органу

 

 

 

                                                                           ЗАЯВА

 

   Відповідно до статті 7 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” прошу видати

 

______________________________________________________________________________________________________

 

(назва документа дозвільного характеру)

 

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

(об’єкт, на який видається документ)

 

______________________________________________________________________________________________________

 

(місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)

 

______________________________________________________________________________________________________

 

(вид діяльності згідно з КВЕД)

 

______________________________________________________________________________________________________

 

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

 

__________________________________________________________________________________________________

 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

 

______________________________________________________________________________________________________

 

(ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов’язкових платежів)

 

______________________________________________________________________________________________________

 

(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 (місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи-підприємця)

 

 ___________________    ___________________                                                                                        

 

           (телефон)                                 (телефакс)                                             

  „____„ _____________ 20__р.                _______________________________                                                                                                           (підпис керівника юридичної особи/                                                                                                                                                                 фізичної особи – підприємця,                                                                                                                                                                      уповноваженої особи)

 

 

 

 

 

   Документи, що додаються до заяви:

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

   Заповнюється адміністратором:

 

            „_____„ ________________20__р.                 Реєстраційний номер ________________________                       (дата надходження заяви)

 

 

 

             _________________________                       ___________________________________

                              підпис                                                                  Ініціали та прізвище адміністратора