Старосамбірська

районна державна адміністрація

Звіт про повторне відстеження регуляторного акту

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності проекту розпорядження районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»

     Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та протоколу засідання робочої групи з перегляду нормативно-правових актів регуляторного та дозвільного характеру районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, районних органів дозвільної системи у сфері регулювання діяльності суб'єктів господарювання та надання їм дозвільних документів було проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою визначення результативності визначених в даному акті цілей. 

   1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується 

    Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» від 30 березня 2010 року №132 (у новій редакції від 20.07.2010 року №307). 

      2.Назва виконавця заходів з відстеження 

   Державний адміністратор апарату Старосамбірської районної державної адміністрації Р.Ратич. 

     3.Цілі прийняття акта 

     Регламентація діяльності державного адміністратора, який взаємодіє з місцевими дозвільними органами щодо видачі документів дозвільного характеру суб`єктам господарювання, надає консультації з питань оформлення дозвільних документів, забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів, веде реєстр документів дозвільного характеру.Дія акту дає можливість для суб`єктів господарювання одержувати та узгоджувати дозвільні документи в одному приміщенні, зменшувати витрати часу та матеріальних ресурсів (затрати на транспорт) на звернення до відповідних дозвільних структур які розосереджені територіально, скоротити терміни «проходження» узгоджувальних процедур, забезпечити прозорість у відносинах між представниками влади та суб’єктами господарювання. 

     4.Строк виконання заходів з відстеження 

    Заходи з повторного відстеження проводились з 01.08.2011 року по 01.09.2011 року.

    5.Тип відстеження 

    Повторне відстеження. 

    6.Методи одержання результатів відстеження 

    Аналіз ефективності фактичної діяльності державного адміністратора, який надає консультації щодо переліку необхідних документів для отримання дозволів, вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру, здійснює видачу документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності та взаємодіє з місцевими дозвільними органами і територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру 

   7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних 

     Результативність регуляторного акта відстежувалась шляхом аналізу фактичних даних щодо кількості звернень суб’єктів господарювання у місцеві дозвільні органи Старосамбірського району та до державного адміністратора для отримання документів дозвільного характеру 

    8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

    За період проведення повторного відстеження:

- визначено нормативно-правові основи для функціонування дозвільного центру;

- визначено коло місцевих дозвільних органів, які при необхідності приймають участь в роботі дозвільного центру;

- визначено види документів дозвільного характеру, що видаються в дозвільному центрі. 

   9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

    В результаті реалізації регуляторного акту досягнуто:

1. Виконання основних вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо видачі документів дозвільного характеру.

2. Налагоджено систему взаємодії з місцевими дозвільними органами, інформування суб’єктів господарювання з питань отримання дозвільних документів.

3. Зменшення терміну видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами.

4. Забезпечено взаємодію місцевих дозвільних органів щодо документообігу, контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру

5. Зафіксовано той факт, що суб’єкти господарювання котрі вже один раз зверталися до дозвільного центру, в разі необхідності отримання іншого дозволу, віддають перевагу отримання такого документу, чи консультації з його отримання, в рамках роботи дозвільного центру.

6. Покращилися відносини між суб’єктами господарювання та місцевими дозвільними органами.   

   Проте, Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" визначено, зокрема, що Уповноважений органрозробляє і затверджує Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання. Також, зазначеним Законом скасовано вимогу щодо необхідності затвердження відповідними міськими радами та районними державними адміністраціями Положень про державного адміністратора та порядків взаємодії місцевих дозвільних органів, державного адміністратора, суб'єкта господарювання та спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

   В зв'язку з вищевикладеним пропонується визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації № 307 від 20.07.2010 року «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності».

 

Заступник голови                  райдержадміністрації                                                   В.Стрижак  

Державний адміністратор апарату райдержадміністрації                                                    Р.Ратич